Changespirators

07-09-2019: informatiemiddag bij Praktijk Pure Touch

Verandering begint bij jezelf

We leven in een tijd van grote veranderingen. De normale benaderingen en oplossingen schieten vaak tekort. De tijd van grote nadruk op het individu en competitie, is plaats aan het maken voor ‘samen doen’ en bezieling. 

Het is tijd voor vernieuwing, tijd om weer te gaan dromen en toe te laten wat zich wil ontvouwen!

Het leven is verandering

Het gedachtengoed van Changespirators is dat het leven altijd in beweging is en zich voortdurend ontwikkelt. Elk levend systeem vernieuwt en evolueert; het corrigeert en zuivert zichzelf elke dag weer. Wat niet goed meer functioneert wordt losgelaten; wat nog goed is, wordt meegenomen in het nieuwe.

We moeten dit proces wel toelaten. Als we wat zich wil ontwikkelen geen gestalte geven, ondergraven we niet alleen zijn kracht, maar het totale systeem komt in een crisis. Er wil zich iets ont-wikkelen maar er ontstaat een spanning met ‘oud en vertrouwd’. Dit spanningsveld kan zich bij iemand uiten in fysieke en psychische klachten. Bij groepen of bedrijven zeggen we dan dat het systeem ‘vastgelopen is’.

Wil jij veranderen? 

Als je weet wie Jij bent en datgene wat Jij te bieden hebt op elk terrein van je leven omarmt, dan is dat het mooiste cadeau wat je jezelf kunt geven. Daarnaast kun je door dit proces ook anderen inspireren om Zichzelf te worden. Immers, je handelt uit eigen ervaring en je eigen
ont-wikkeling.

Vanaf september start ons “Ont-dek Jezelf proces” in Bad Nieuweschans. Het is een groepsproces met veel ruimte voor de inbreng van een ieders eigen situatie.

Op zaterdag 7 september a.s. van 15.00 – 17.00 uur is er een informatiemiddag bij Praktijk Pure Touch, Voorstraat 43, 
Bad Nieuweschans. Wij zijn aanwezig om onze eigen ervaringen en veranderingen met je te delen. 

Toegang gratis. 

We ont-moeten je graag!
Namens het Changespirators team, Moniek Jacobs